Entegre Sistem Politikası

Semruk, kurum itibarının, güvenilirliğinin sağlanması, çevreye ve insan sağlığına duyarlı olunması, bilgi varlıklarının korunması, temel ve destekleyici iş faaliyetlerinin mümkün olan en az kesinti ile devam etmesi amacıyla.

 

Bu doğrultuda;

  • Tüm faaliyetlerimizde uluslararası standartlarda sağlık, güvenlik, gizlilik, çevresel ve sosyal risk analizleri yaparak, aksiyon planları oluşturup süreçlerimizi sürekli iyileştirmeyi,
  • İçeriden veya dışarıdan bilerek veya bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı sahip olduğu tüm bilgi varlıklarını muhafaza etmeyi,
  • Risk analizleri doğrultusunda Kalite, Çevre, Bilgi ve Veri Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliğini sağlamaya ve iş ve çevre kazalarını, meslek hastalıklarını önlemeye, müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik sistemler geliştirmeyi,
  • İlgili taraflarımızın tüm bilgi varlıklarını gizli ve korunacak değer kabul ederek gerekli tedbirleri almayı,
  • Tabi olunan tüm yasal gereksinimlere tavizsiz bir şekilde uymayı,
  • Doğal çevremizi ve biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik çevre boyutlarımızı kontrol altına alarak, insana ve çevreye saygılı olmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı,
  • Kirliliği önlemeye, atıkları azaltmaya, geri dönüşüm oranını artırmaya ve doğal kaynakların kullanımını azaltmaya yönelik önlemler almayı,
  • Müşteri gereksinimlerini zamanında ve eksiksiz olarak karşılamayı ve kaynaklarımız çerçevesinde müşteri memnuniyetini arttırmaya yönelik önlemler almayı,
  • Şirket hedeflerine ulaşmayı etkileyebilecek risk unsurlarının ve fırsatların kurumsal risk yönetimi yaklaşımı kapsamında etki ve olasılığa göre tanımlanmayı, değerlendirilmeyi, izlenmeyi ve gerektiğinde aksiyonlar almayı,
  • ISO Standartları gereklerini çalışanlarımız, yüklenicilerimiz, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve paydaşlarımızın katılımıyla uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ederiz.

 

Vizyon, misyon, strateji ve değerleri doğrultusunda oluşturduğumuz Entegre Yönetim Sistemini başta müşteri ve ilgili taraf gereklilikleri, yasal yükümlülüklerimiz olmak üzere standartlara uygun olarak uygulayarak tüm paydaşlarımıza değer yaratmayı ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.